PARTNERS

Het T-HUIS bedankt …

Vanuit de zorg willen we graag plekken creëren waar mensen met een handicap kunnen participeren in de samenleving. Meedoen, van betekenis zijn. Siza is expert in het begeleiden van mensen met een handicap, maar geen horecaondernemer pur sang. Vandaar dat we voor dit soort projecten met vakkrachten werken. Mensen uit het horecavak, die uiteraard affiniteit hebben met het werken met mensen met een handicap, maar vooral weten hoe het er in de horeca aan toe gaat. Verder zijn er werkcoaches die de begeleiding van de cliënten voor hun rekening nemen.

koepel

 

Buitenpoort is als grote horecapartij betrokken bij de opzet van het T-HUIS en brengt waar nodig haar expertise in.

De komst van het T-HUIS leeft in en rond Arnhem. Siza heeft veel bedrijven en fondsen bereid gevonden om een financiële bijdrage of een bijdrage in natura te leveren om het T-HUIS te realiseren. Er is een zeer grote maatschappelijke betrokkenheid van bedrijven en fondsen om hier aan mee te doen. Siza is de bedrijven en fondsen uiteraard zeer dankbaar voor deze gulle giften en zal ervoor zorgen dat de betrokkenheid en uitwisseling blijft met deze bedrijven en sponsoren.

picture_right_partners